Erektil dysfunktion, impotens, drabbar mer än hälften av alla män i medelåldern. För det börsnoterade, svenska läkemedelsföretaget Karessa Pharma AB är målet att kunna erbjuda ett tillförlitlig, snabbverkande läkemedel för förbättrad sexuell förmåga. Företagets tre utvecklingsprojekt bygger på att kombinera generiska substanser från välkända och redan godkända läkemedel som Viagra men med en unik beredningsform – en liten, bioorganisk film som placeras i munnen. 

Upptaget sker effektivt och påverkas inte av mat- och dryckesintag

– Till skillnad från Viagratabletter som måste passera mage och lever, transporteras vår substans via munnens slemhinnor direkt ut i blodbanan. Upptaget sker effektivt och påverkas inte av mat- och dryckesintag, säger Michael Brobjer som i våras tillträdde på VD-posten.

 

Snabbare till marknad

 

Att läkemedelskandidaterna bygger på generiska, redan godkända, substanser gör att utvecklingsprojekten från start till registreringsansökan hos Läkemedelsverket tar mellan 18-36 månader. Hittills har resultaten visat på framgång och just nu pågår en klinisk doseringsstudie på kandidaten K03/1 buckal film, vars resultat redovisas andra kvartalet 2018. Marknadsutsikterna är goda; den globala marknaden för impotensläkemedel uppskattas till över 40 miljarder kronor. 

– Tittar vi på längre sikt är vår patenterade teknologi dessutom tillämpbar inom en rad andra områden. De fördelar som vår beredningsform ger vet vi är önskvärd inom många olika terapiområden, avslutar Michael Brobjer.