Hur resonerar de kring sin roll att kunna påverka inte bara entreprenörers, utan också Sveriges framtid?

Att det råder god tillgång på både svenskt och utländskt riskkapital idag är samtliga runt bordet eniga om. Konkurrensen om att investera i de bra bolagen är stor, vilket påverkar prissättningen på marknaden. Och visst är fokus på lönsamma investeringar inom branschen. Prioriteringarna är dock fler än så, vilket framgår tydligt under samtalet lett av Douglas Stark.

 

 

– Det jag tycker saknas i den samhällsdebatt vi ser idag är att de flesta aktörer inom branschen faktiskt strävar efter att bygga bra, hållbara bolag, inte primärt att tjäna pengar. Pengarna kommer efter hand. De människor jag möter dagligen är snarare besatta av att förbättra världen; man vill jobba med människor för att skapa något tillsammans, säger Monalotte Theorell Christofferson.

 

Partnerskap avgör

 

Hon får medhåll från Henrik Arfvidsson som menar att det alltid är humankapitalet som avgör var de till sist väljer att investera. Även Tomas Théren håller med:

Just partnerskapet är en viktig del, att vi kan bidra med något.

– Just partnerskapet är en viktig del, att vi kan bidra med något. Förutsättningen för att vi ska gå in i ett bolag är ju lönsamhet men därefter handlar det om vi kan ta bolaget till nästa nivå, även sett till nästkommande ägare. Vi ser därför alltid längre än till vår egen horisont.

Ur det hänseendet är Private Equity-modellen bra eftersom det medför en långsiktighet. De som investerare är aktiva genom att gå in med såväl kapital som erfarenhet och nätverk.

Långsiktighet och engagemang är något som Richard Båge i egenskap av affärsängel också vill ha i sina engagemang. Hans fokus ligger dock mindre på bolagsvärdering och mer på själva idén.

– Genom att investera tidigt blir risken något större än för ett PE-bolag men de entreprenörer jag investerar i tror jag starkt på kommer att kunna förändra världen. De jag investerar i öppnar jag upp hela mitt nätverk för. Dessutom går jag in med ett större belopp själv för att saker och ting ska sättas på sin spets även för mig. Målet är inte 1 av 10, utan att ett av två bolag ska lyfta ordentligt, säger han.

 

Miljöbild från runda bordet samtal. Foto: Filip Tu

Tomas Théren och Henrik Arfvidsson. Foto: Filip Tu
 

Fokus på hållbarhet

 

För statliga GU Ventures, som är den förste i värdekedjan att investera, handlar det i sin tur om att ta en kalkylerad risk och sedan sömlöst kunna slussa vidare nya starka bolag uppåt i kedjan. Det som den egna insatsen genererar återinvesteras i nya bolag.

– Vår stora utmaning är att vi satsar på både nya och revolutionerande idéer, vilka är svårbedömda ur ett konsekvensperspektiv, inte minst när det handlar om läkemedel, samtidigt som inget är bevisat kring affären eller genomförandet. Därutöver är vi extra måna om att vara bäst i klassen vad gäller det stöd vi ger bolagen, att hitta rätt personer till varje enskilt bolag och att bygga in hållbarhet från start, säger Klementina Österberg.

Fokus från samhället och från investerarnivå har ökat betydligt vad gäller just hållbara investeringar. Samtidigt är alla eniga om att sättet att göra affärer inte har förändrats nämnvärt. Ett bolag som inte agerar hållbart kommer inte att överleva i längden, och blir därmed inte intressant ur ett investeringsperspektiv.

Jag tror snarare att det är en fråga om transparens som har blivit viktig inom riskkapitalbranschen.

– Jag tror snarare att det är en fråga om transparens som har blivit viktig inom riskkapitalbranschen. Vi har varit tvungna att bli bättre på att kommunicera vad det är vi faktiskt gör och vad det är vi bidrar till. Tillväxt och att tjäna pengar kommer alltid att vara i fokus, men genom investeringar inom private equity bidrar vi stort inom både näringslivet och samhällsnyttan, säger Henrik Arfvidsson.

Med det sagt är PRI (Principles for Responsible Investments) något man förhåller sig till genom policys och riktlinjer som garanterar att de investeringar som görs också håller sig till FN:s globala hållbarhetsmål. Vissa branscher väljer man aktivt att hålla sig undan ifrån, spel och sms-lån nämns här, medan det också medför att man heller inte investerar i enskilda bolag som är i gråzonen för etiska värderingar.

 

Miljöbild från runda bordet-samtal. Foto: Filip Tu

Ted Persson, Richard Båge samt journalist Catharina Holm. Foto: Filip Tu
 

Formar framtiden

 

Ted Persson menar att det ur ett Ventureperspektiv kan vara något enklare att hantera frågor kring hållbarhet:

Bara om vi svarar ja kan det leda till en investering.

– De tidiga bolag och idéer vi investerar i handlar ju om hur de ska forma vår framtid; våra diskussioner handlar därför automatiskt om ifall det är den framtid vi vill se och om vi tror att den är rimlig. Bara om vi svarar ja kan det leda till en investering. Det gör att vi naturligt håller oss borta från vissa verksamheter.

Att digitaliseringen har en central roll i framtidens bolag och riskkapitalplaceringar är det dock ingen som protesterar mot. The last mile – den sömlösa logistikkedjan – genererar störst uppmärksamhet; hittills har vi sett lösningar inom delar av logistiken men ännu ingen helhet. Frågan är dock när och inte om.

– I min värld är det ett startup-bolag som kommer att knäcka nöten och i digitaliseringens tider kan en bra idé i stort sett slå på 24 timmar. Det gör ju att spelplanen har förändrats också ur vårt perspektiv; även investerare måste börja tänka betydlig mer proaktivt än vad vi är vana vid, avslutar Richard Båge.  

 

 

Personpresentationer:

 
Monalotte Theorell Christofferson
Monalotte Theorell Christofferson
Vd, CFO och admin, partner på Scope.
Foto: Filip Tu
Tomas Théren
Tomas Théren
Managing Partner på Procuritas.
Foto: Filip Tu
Henrik Arfvidsson
Henrik Arfvidsson
Vd på Coeli Private Equity.
Foto: Filip Tu
Klementina Österberg
Klementina Österberg
Vd på GU Ventures.
Foto: GU Ventures
Ted Persson
Ted Persson
Operating Partner på EQT Ventures.
Foto: Filip Tu
Richard Båge
Richard Båge
Entreprenör och affärsängel.
Foto: Filip Tu