Så jag tar risken att påminna om det självklara: utan företag - inga löner och inga skatteintäkter. Utan riskbenäget kapital - inga företag. Politiker från alla läger bedyrar gärna hur de stödjer och beundrar entreprenörer. Men fortfarande råder höga skatter, växande administrativa krav och komplicerade regelverk.

Trots detta fortsätter entreprenörer och investerare att bygga nya företag.

Trots detta fortsätter entreprenörer och investerare att bygga nya företag. En stor del av dessa möten mellan kapital och företagsamhet har, trots den något njugga svenska inställningen mot småföretag, kommit till stånd tack vare ett fantastiskt fenomen som under de senaste decennierna etablerats i Sverige: småbolagslistorna.

 

Plantskolor för tillväxten

 

Idag utgör Aktietorget, NGM Nordic MTF och NASDAQ First North tillsammans en väsentlig samhällsfunktion. De är plantskolorna för tillväxten i en stor del av det svenska näringslivet.

Dessa listor möjliggör för såväl småsparare som professionella investerare att under tydliga regelverk investera i de småbolag som de tror på. Tack vare att dessa listor finns och fungerar så väl som de gör förmedlas årligen åtskilliga miljarder kronor i emissionskapital till småföretagen. Dessa pengar används till expansion, investeringar och, ja, till att anställa fler!

 

Blir fortfarande överraskad

 

En del pengar används till att mer eller mindre framgångsrikt försöka rädda företag i ekonomisk knipa. Små och i många fall oprövade företag hamnar oftare i svårigheter än större bolag. Investeringar i små bolag är förenade med en påtaglig risk att förlora hela eller delar av det satsade kapitalet. Utslagning är en realitet som inte kan undvikas, om man i övrigt vill se en frodig tillväxt av publika småbolag. De flesta investerare på dessa marknader är också väl medvetna om denna dynamik.

Efter snart tjugo år blir jag fortfarande överraskad över all drivkraft och idérikedom

I mitt arbete har jag förmånen att få stifta bekantskap med flera nya företag varje månad. Efter snart tjugo år blir jag fortfarande överraskad över den drivkraft och idérikedom som möter mig och mina kollegor. Vi ser regelbundet hur våra klientföretag kunnat växa tack vare småbolagslistorna och de investerare som noggrant överväger sina placeringar.

 

"Tre förhoppningar jag vill se"

 

Jag hoppas dock fortfarande på några förändringar i omvärlden som ytterligare skulle främja vitaliteten på dessa marknader:

  • Att förvaltare av institutionellt kapital ges möjligheter att investera en större andel i mindre företag.
  • Att regelverk och tillämpningar kontinuerligt, och i samverkan mellan myndigheter, rådgivare och marknadsplatser, ses över så att de regler som verkligen stärker investerarskyddet prioriteras framför de krav som snarare bidrar till förvirring och komplexitet.
  • Att ekonomijournalisterna även skriver om glada händelser i småbolagen, särskilt med tanke på de tusentals investerare som har intressen i dessa företag!