Electrolux Group som kund. Status som Qlik Technology partner. Självklar global aktör jämsides en etablerad lösning som Microsoft Power BI. Över 1000 företag som använder sig av just deras erbjudande. Hur kan ett utvecklingsbolag inom BI från Sverige växa sig så starkt inom beslutsstöd för prognos och planering att de numera kan räkna sig själva som världsledande?Oskar

– I grunden handlar det om att utveckling och innovation alltid stått i centrum vilket också blivit vår största konkurrensfördel, säger Oskar Kristiansen, vd på BizView och fortsätter:

– Vår approach är att ge mer makt åt användaren som inte ska behöva förlita sig på kostsamma systemintegrationer för att få ett fungerande beslutsstöd. Flexibilitet och enkelhet har gjort att vi blivit lika attraktiva för mellanstora bolag i Sverige som för multinationella storbolag.

Genom att skapa kraftfulla kompletterande lösningar till såväl QlikSense/QlikView som Microsoft BI har de kunnat öppna upp såväl ögonen hos stora konsultbolag inom verksamhetsstöd som nya marknader.

– Vi har satsat på strategiska samarbeten med väletablerade konsultbolag som säkerställer att våra lösningar implementeras effektivt hos användarna. Genom att vi förstärker varandra kan vi tillsammans erbjuda användare trygghet, enkelhet och flexibilitet tillsammans, säger Oskar Kristiansen.

Made in Sweden

I sin roll som innovativt utvecklingsbolag menar Oskar Kristiansen att de har mycket att tacka Sverige och Norden för sin framgång. Stämpeln Made in Sweden sätter de på sina produkter med stolthet. Oskar Kristiansen avslutar:

– Att vi kunnat ”växa upp” i Sverige har gett oss de allra bästa förutsättningarna. Det öppna och innovativa klimatet i Sverige och Norden – som dessutom är i framkant inom digitaliseringsutvecklingen – ger utvecklingsbolag som oss de bästa förutsättningarna att växa fram och utvecklas. Det har möjliggjort att vi kan erbjuda innovativa, flexibla, enkla och betydligt mer kostnadseffektiva lösningar än våra globala konkurrenter. Det här vet våra kunder om, förutom att de märker av det i sin vardag.