10TEN Fonder

Mattias Wallenberg, Patrik Wallenberg och Christoffer Svanströmer
Foto: 10TEN Fonder

Vad är er strategi?
Det korta svaret är att vi inte följer flocken. Vi arbetar strikt efter en egenutvecklad matematisk modell som identifierar aktieaffärer inom Europa. Modellen tar besluten, utan mänskliga bedömningar och analyser. Vår utgångspunkt är realtidsfakta varje innevarande sekund. Men på ett traditionellt vis så är vi en lång/kort multistrategihedgefond.

Atlant fonder

Michael Ekelund, vd
Foto: Dick Lindström

Vad är er strategi?
Opportunity är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används för att sänka risken och för att skapa avkastning. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning. Ränteportföljen innehåller huvudsakligen nordiska företagsobligationer.

Case Förvaltning

Tom Andersson, Förvaltare
Foto: Case Kapitalförvaltning AB

Vad är er strategi?
Den fond som jag ansvarar för, Safe Play, är endast exponerad mot räntebärande placeringar och investerar aldrig i några aktier. Vår strategi är att leverera trygg och stabil avkastning till våra sparare genom att placera i företagsobligationer utgivna av bolag med god kreditvärdighet.

Erik Penser Bank

Jonas Thulin, Förvaltare
Foto: Johan Sköldekrans

Vad är er strategi?
Primärt erbjuder vi kapitalförvaltningstjänster. Penser Dynamisk Allokerings strategi är baserad på bankens analysarbete och fonden speglar vår bedömning av hur en effektiv portfölj med medelhög risk bör vara komponerad för att ge optimal avkastning, fast i fondform.

Fondita Oy

Markus Larsson, Huvudförvaltare på Fondita Nordic Micro Cap
Foto: Anton Sucksdorff

Vad är er strategi?
Fonditas placeringsstrategi baserar sig på aktiva bolagsval, främst bland småbolag i Norden och Europa. Portföljerna är koncentrerade, bestående av ca 30 bolag, och avviker starkt från marknadsindex. Placeringshorisonten är lång. Filosofin anpassas på alla Fonditas sju aktiefonder.

Nordic Cross

Mikael Hanell, Portföljförvaltare
Foto: Kristian Pohl

Vad är er strategi?
Fonden är en så kallad multistrategifond med en dynamisk allokering mellan aktie-, ränte- och derivatstrategier.

Norrfinans

Göran Fjällborg, försäkringsförmedlare och vd
Foto: Norrfinans

Vad är er strategi?
Vilken typ av finansiell rådgivning erbjuder ni? Vi är förmedlare av produkter inom försäkringar och sparande och vårt kundsegment är ägarledda företag och privatpersoner.

Pacific Fonder AB

Mattias Gromark, Pacific fonder
Foto: Pacific Fonder AB

Vad är er strategi?
Pacific Fonder bedriver en aktiv och indexoberoende förvaltning. Vi förvaltar i dagsläget tre aktiefonder med olika inriktning, bred global, tillväxtmarknad och en inom premiumvarumärken, samtliga med globalt fokus. Målsättningen är att leverera en hög riskjusterad avkastning.

ParetoSEC

Ole Jørgen Grøneng Nilsen och Andreas Sørbye, Förvaltare
Foto: Kimm Saatvedt

Vad är er strategi?
Vi söker lågt till måttligt prissatta aktier på utvecklade marknader, med beprövade, förståeliga affärsmodeller, solida finanser, stark marknadsposition och hög avkastning på återinvesterat kapital. Fokus är långsiktigt och fundamentalt: Om företaget går bra, kommer aktien med tiden att följa.

Sensor Fonder

Stefan Olsson, Förvaltare
Foto: Sensor Fonder

Vad är er strategi?
Fonden varierar risken över tiden baserat på den långsiktiga trenden på börsen. Först gör vi en makroanalys där vi bedömer den underliggande styrkan i ekonomin, därefter analyseras vilka branscher vi bedömer kommer gå bäst i det rådande klimatet och sist letar vi undervärderade aktier genom stockpicking.

Strand Kapital AB

Johan Thorén, Förvaltare
Foto: Tobias Ohls

Vad är er strategi?
Strand Småbolagsfond skiljer sig från många fonder genom att vi hela tiden arbetar med allokering, aktievikten varierar efter hur vi bedömer börsläget. Vi brukar likna det med att vara kapten på en båt. När det är storm och dimma revar vi segel. I förvaltning är det viktigt att inte förlora för mycket i nedgångarna varför det vore oklokt att inte anpassa sig efter börsklimatet.