Glykol används inom många områden, alltifrån ventilationsanläggningar i fastigheter till bilkylare och flygplansavisning. Och då glykol är en produkt som är giftig för miljön, och som dessutom tillverkas av olja, så gynnar det miljöarbetet om man skapar en hållbar återvinningsloop av den använda glykolen.

– Genom att dels skicka den använda glykolen för rening och sedan köpa nya produkter som tillverkats av den återvunna produkten så gör man dubbla miljövinster, förklarar Niklas Ekman, vd på Recyctec.

 

En möjlighet

 

Det är en möjlighet för fastighetsägare och andra som antagit ambitiösa hållbarhetsstrategier.

Att bevisa omvandling av hållbarhetsstrategin till handling i alla led stärker varumärket.

– När de lämnar in den använda glykolen, eller vi hämtar den hos dem, får de ett kvitto. Om de sedan också köper nya glykolprodukter som producerats från renad glykol, istället för olja, som råvara så kan de för aktieägare och andra intressenter bevisa att de omvandlar hållbarhetsstrategin till handling i alla led, vilket stärker varumärket.

Det finns även andra vägar att ta hand om den använda glykolen, till exempel förbränning.

– Men även om energin förvisso återvinns till fjärrvärme så tycker vi ju att det är betydligt bättre att vi skapar en hållbar cirkulär hantering av glykolen istället för att elda upp den, konstaterar Niklas Ekman.

De har också en formulerad produktserie EarthCare, gjord på den renade glykolen, med inriktning på både värme/kyla och fordon.