Dan Sommer lämnade rollen som oberoende analytiker på Gartner för att under sommaren 2015 gå över till rollen som global chef för marknadsanalys på det svensk-grundade BI-bolaget Qlik, med totalt 2 000 anställda över hela världen.

Dan Sommer ser en rad samverkande megatrender som påverkar branschen från grunden.

Beslutsstöden sprider sig längre och längre ner i organisationen, och IT måste förändra sitt perspektiv

− Det sker ett stort skifte nu, säger han. Jag brukar säga att vi går från BI till BI-modal. Med det menar jag att vi står inför två motsatta strömningar. Dels det centraliserade, där IT-avdelningen fortfarande kontrollerar verktyg och tycker ut rapporter. Dels det användardrivna, där arbetsgrupper och individer skaffar egna verktyg och genomför sina analyser snabbt och effektivt. Båda dessa strömningar behövs, och enskilda insikter från användare bör kunna befordras upp till att bli mer centraliserade.

Detta skifte från centralisering till decentralisering menar Dan Sommer spelar de oberoende BI-aktörerna rätt i famnen eftersom de snabbt kan anpassa sina erbjudanden. Decentraliseringen drivs i sin tur av två trender: informationsexplosionen och det ständigt mer effektiva processandet av data.

Blickar framåt

− Rollerna för köpare och användare har ändrats. Beslutsstöden sprider sig längre och längre ner i organisationen, och IT måste förändra sitt perspektiv. Istället för att agera gatekeepers får IT rollen som traffic controllers. Folk kommer att analysera data själva, med eller utan deras godkännande. Man kan inte längre tvinga folk gå till IT för att hämta data. Men man kan påverka så att skalbara self-service-verktyg används, som även kan bistå med governance.

Medan beslutsstöd traditionellt har handlat om att sammanställa och presentera historisk data, blir analysen betydligt enklare att genomföra med de allt mer välutvecklade verktyg för self-service data discovery. Men nästa steg är att blicka framåt för att utveckla välgrundade framtidsscenarios.

Det råder brist på kompetens

− Flaskhalsen är att det är komplicerat, och det råder brist på kompetens. Vi kommer att behöva betydligt fler data scientists framöver, men dessa statistiska experter har ofta inte tillräckligt god insyn i den faktiska verksamheten. Upptäckter och analyser måste därför komma längre in i verksamheten, så att fler användare kan kontrollera kedjan − från att läsa in data till att genomföra sofistikerade analyser. De som klarar det kommer att bli superhjältar.