För de företag som saknar ett BI-system; vilka är framgångsfaktorerna vid implementering?Daniel Fagerström

– Att ha tydligt mål, tydlig sponsring, avgränsa omfånget samt dela upp det i många små leveranser och arbeta nära användarna/mottagarna. Man måste även säkerställa hög kvalitet på modellering och integration av data och affär samt att ha korsfunktionellt team som innehåller alla kompetenser från affär, utveckling till drift som jobbar tillsammans.

Vilka är de största utmaningarna inom business intelligence?

– Att man har låg kvalitet på kravbilden och låg kompetensnivå på intressenterna. Överambitiösa och orealistiska mål gör att man inte klarar att leverera värde/nytta till affärsanvändarna på rimlig tid och med rimliga kostnader.

Vilka trender ser du 2017?

– Konvergens mellan big data och traditionell BI/DW där big data lösningar använder strukturering från BI/DW och BI/DW börjar använda big data teknologi och att man berikar existerande BI/DW investeringar med big data/analytisk kapacitet. Även strömmande big data kommer mer och mer för användande inom realtids analys. Open Source verktygen inom ETL och rapportering som konkurrerar med de kommersiella alternativen börja mogna.