Det finns idag ett stort antal godkända mycket effektiva läkemedel för behandling av olika cancerformer. Läkarnas stora utmaning är att identifiera det läkemedel eller den kombination av läkemedel som är effektiv på den enskilda patienten. 2cureX har utvecklat IndiTreat som på ett unikt sätt matchar den enskilda patienten med den effektivaste behandlingen.

Vår metod går ut på att till varje patient hitta den behandling som har störst effekt på just den patientens tumör.

– Vår metod går ut på att till varje patient hitta den behandling som har störst effekt på just den patientens tumör. Det gör vi genom att ta en liten del av en patients tumör och i laboratoriemiljö skapa tusentals mikrotumörer från den. Sedan utsätter vi ett antal av dessa mikrotumörer för olika läkemedel och kombinationer av behandlingar för att ta reda på vad som biter bäst på just den tumören, förklarar Ole Thastrup, vd på 2cureX.

 

Hjälper till att välja rätt behandling direkt

 

Med detta verktyg till hands behöver inte läkarna låta en patient först genomgå en behandling de tror kan hjälpa och om inte den hjälper låta patienten testa en annan.

Testet tar bara tio dagar

– Den här patientgruppen är ofta långt gången i cancersjukdomen och har därför egentligen inte tid att testa flera olika behandlingar innan läkarna hittar en som hjälper. Med IndiTreat kan vi hjälpa läkarna att ge rätt behandling redan första gången. Testet tar bara tio dagar innan de har svaret på vilken den mest effektiva behandlingen är.

 

Cancerbehandling. Foto: 2cureX

 

En stor effekt på förloppet

 

Ole Thastrup förklarar också att de odlade mikrotumörerna sparas i en biobank, den enda i sitt slag, och kan användas vid senare tillfällen om tumören utvecklar resistens mot den första behandlingen. Då kan nya tester hitta en behandling som också har stor effekt och byta till den.

En patient med kolorektalcancer fick bäst effekt av en njurcancerbehandling.

– På detta sätt vill vi bidra till att cancer förändras från en dödlig sjukdom till att bli mer av en kronisk sjukdom. Och vi kan testa alla de idag godkända behandlingarna för cancertumörer. Vi hade exempelvis en patient med kolorektalcancer som fick bäst effekt av en njurcancerbehandling.

 

Visar på ett genuint intresse

 

2cureX är ett danskt företag som nyligen noterades på Nasdaq Stockholm First North där de kan få rätt internationell profilering och tillgång till en aktivare investerarmarknad.

En klinisk studie har nyligen inletts på tre sjukhus i Europa för att verifiera IndiTreat. Studien har initierats och leds av sjukhusen själva, vilket är ovanligt.

– Ofta är det läkemedelsföretag som ansöker om att göra kliniska studier. Att det är läkarna själva på sjukhusen som driver denna studie visar på ett genuint intresse och en tro på nyttan med IndiTreat, vilket känns mycket bra, avslutar Ole Thastrup.