Med teknisk innovation och förändrad prismodell har nu små- och medelstora företag möjlighet att nyttja fördelarna med BI.

I stort handlar BI om att med ny teknik och nytt förhållningssätt till information utveckla verksamheten. All information finns ständigt tillgänglig och det handlar lika mycket om kunskapen att välja bort som att välja till vad som är relevanta data i vilka situationer.

– Mycket av vår tid går åt till att förklara möjligheter som finns och vad BI konkret bidrar med för en verksamhet. Att BI genererar ökad lönsamhet vet alla men när vi visar hur mycket tid och pengar som sparas blir de flesta väldigt överraskade. Det säger Emelie Hallberg, marknadskoordinator och informationsansvarig på it-företaget Itero som sedan drygt två år även utvecklar BI-lösningar för små och medelstora företag baserade på Microsofts mjukvara.

Snabbare, säkrare och billigare

BI har blivit en nödvändighet även i mindre företag. Alla har behov men behoven skiljer. Mycket handlar därför om att bestämma vilken kunskap som är väsentlig att få ut ur interna och externa data. Allt från effektivisering av lagerhanteringen till att utläsa förändringar i trender som påverkar verksamheten. 

En förändring som blir allt tydligare är kraven på att informationen är snabbt tillgänglig men ändå säker. Information som går att få kontinuerligt uppdaterad och tillgänglig på datorer, läsplattor eller i mobilen direkt när den behövs.

– Allt måste finnas tillgängligt on demand. Att, som tidigare, vänta på datakörningen som sker på bestämd tidpunkt, fungerar inte. Tiden det tar att i dag få fram underlag och nödvändig information kan räknas i sekunder när det tidigare handlade om timmar. På samma sätt är det möjligt att titta på möjliga scenarier inför ett beslut. Om vi genomför en viss förändring hur påverkar det utvecklingen av verksamheten på kort och lång sikt? Svar som naturligtvis gör stor skillnad och värderas tillsammans med övriga underlag inför ett beslut. Säger Adam Abenius, BI-expert hos Itero.

BI har nu fått en helt ny betydelse för även de mindre företagen och informationen som går att få blir allt mer detaljerad och användbar. Svårigheten ligger i att begränsa frågorna till vad som är relevant. För mycket information kan som bekant också utgöra ett problem.