- Det här ställer nya krav på oss inom affärsresebranschen. Vi måste hitta verktygen som tillgodoser kundernas behov av trygghet, säkerhet och innovation. Varken vi i branschen eller våra kunder kan hålla sig kvar i gamla hjulspår.

Ett ökat fokus på riskhantering påverkar affärsresebranschen i hög grad för närvarande. Riskerna kan komma i flera olika former: naturkatastrofer, dåligt väder, sjukdom och cyberattacker är några exempel. En undersökning vi på BCD Travel precis genomfört visar att varannan affärsresenär här i Sverige har upplevt någon form av störning under sina resor. Mestadels handlar det om missade, försenade eller inställda flyg. De senaste terroristattackerna i olika storstäder i Europa är dock en stark påminnelse om den nya verkligheten inom företagens riskhantering. Företagen och deras resenärer måste vara rustade för risker var som helst i världen.

Norden är en exporterande marknad.

- Norden är en exporterande marknad och många företag har sin personal ute på resor över hela världen. Därför är det viktigt att företagen vet var deras anställda resenärer befinner sig. Oavsett vilken typ av risk vi talar om är det möjligt att utveckla reseprogram som hjälper till att förebygga fara eller minimera effekten så snart det händer något, men man måste har rätt lösningar på plats redan från början.

 

Kvinna som skyndar sig fram på flygplats
Varannan affärsresenär i Sverige har stött på någon form av störning under sina resor. Foto: Unsplash


 

Stor efterfrågan bland Nordiska företag

 

Det finns en stor efterfrågan bland nordiska företag på lösningar som direkt kan spåra var anställda på tjänsteresa befinner sig. En sådan är Geofence som gör det möjligt att spåra en anställd inom ett definierat område. Företagen använder sig av aktiv spårning när de verkligen är i behov av det, som exempelvis när anställda reser i högriskområden.

Det är också viktigt att engagera resenärerna var de än är.

Det är också viktigt att engagera resenärerna var de än är, påverka dem att agera, att uppdatera och utnyttja de sociala plattformar och verktyg som de är beroende av för att kommunicera. Affärsresenärer är ju också konsumenter, de använder redan olika nya verktyg för att göra sin personliga resa billig och enkel - och de förväntar sig samma på jobbet. Tekniken ska stödja varje resenär, inte styra.

- En av de största möjligheterna för affärsresebranschen idag handlar om att informera och öka kundernas kunskap för att på det sättet förbättra företagens reseprocess och minimera riskerna.

 

Måste ändra beteende

 

Många företag upptäcker att man måste ändra beteenden och överge befintliga reseprocesser. Att man i en allt mer komplicerad omvärld har behov av en expert i form av en affärsresebyrå.

- Det här är ett ansvar som vi i affärsresebranschen måste ta. Vi måste kontinuerligt sträva efter att möta de ökande kraven hos befintliga och potentiella kunder, och erbjuda dem en variation av tjänster och produkter som hjälper dem att resa smart och säkert.

Joakim Krumlinde
Director Sales Nordic, BCD Travel & Ticket Biz