Frihet och transparens

 

Få saker har haft så stor inverkan på vårt resande under senare år som våra mobiler. Gemene man är numer en van resenär som snabbt tar beslut på ny information – ett beteende vi också tar med oss till jobbet. Majoriteten av affärsresenärerna har tillgång till en smartphone eller platta som gör att de kan hantera bokningar och destinationsresearch på språng.

Det här ger affärsresenären en helt ny flexibilitet

– Research inför och under resan är vanligast men även mobila transaktioner ökar. Det här ger affärsresenären en helt ny flexibilitet jämfört med tidigare. Samtidigt blir det desto mer komplext för företagen att följa upp totalkostnad och budget för resorna, säger Jesper Söderström, general manager på Amadeus.

Han ser dessutom att transparensen har minskat i takt med att sittplats och bagage börjat hamna som tillval hos många flygbolag. Trots jämförelsesajter blir det svårt att jämföra flygresor ur ett kostnadsperspektiv eftersom jämförelsen bara sker på pris, inte på vad som ingår i det.

 

Geopolitik och delningsekonomi

 

Även delningsekonomin – en för många naturlig del av privatlivet – har börjat leta sig in i en affärsresenärs vardag. Airbnb och Uber är två populära exempel som både är enkla och flexibla samt i många fall även kostnadsfördelaktiga alternativ. Men hur kan man som företag möta förväntningarna utan att för den sakens skull tumma på säkerheten? Hur ska företaget kunna hålla koll på vem som hyr ut och om medarbetarna är trygga? Säkerheten är och kommer att vara en viktig fråga för framtidens affärsresor, inte minst med tanke på ett osäkert världsläge med blossande konflikter, krig och terrorhot samt klimatförändringar med kraftiga väderomslag.

– Ett företags behov av att veta var personal befinner sig kan i vissa fall strida mot medarbetarens allt större behov av frihet under resan. Även om vi vill att företaget arbetar för vår säkerhet kan det bli en inbyggd konflikt, säger Jesper Söderström.

Trots en förändrad riskbild och ett ökat hållbarhetsarbete utvecklas affärsresandet i takt med BNP; många företag jobbar däremot aktivt för att använda sig av de säkraste och minst klimatbelastande alternativen. Sammanlänkningen mellan olika resealternativ – att kunna planera byten mellan olika transportsätt, som flyg och tåg, men även inom samma – försvåras dock på grund av outbyggd infrastruktur, samt många olika aktörer.   

– Även om tåget är avreglerat i Europa så har utvecklingen kommit olika långt i olika länder, där Sverige är ett av de länder som ligger i framkant. Avsaknad av standarder för bokning, biljettering och prissättning gör det dessutom komplext att samla alla operatörer på samma ställe och att kunna jämföra kostnader mellan olika alternativ, säger Jesper Söderström.

 

Jesper Söderström
Jesper Söderström, general manager på Amadeus. Foto: Lasse Lagerholm


 

Yrkesroll i förändring

 

Möjligheterna men också utmaningarna för ett företags travel manager är med andra ord många med en resebransch i förändring. Även yrkesrollen håller på att omdefinieras; vad som förut snarare handlat om transaktioner handlar numera om projektledning och konsultation. Och eftersom medarbetarna finns i sina mobiler måste även travel management finnas där.

– Det blir dessutom allt viktigare att samarbeta med en travel partner som man vet verkar efter samma incitament som företaget självt. Vilka frågor är prioriterade för oss och våra medarbetare och hur kan vi säkerställa såväl arbetsmiljö som budget? Att kunna bemöta företagets behov samtidigt med medarbetarnas förväntningar är en komplex fråga, och det kommer inte att bli mindre komplext i framtiden, avslutar Jesper Söderström.