På Nordic Business Travel Summit i Stockholm 9-10 feb diskuteras frågan. Kjell A Nordström pratar utifrån det globala perspektivet och övriga deltagare utifrån sina specifika kompetenser kopplat till det som sker i vår omvärld.

Flera, om inte alla, de som intervjuas och skriver i den här bilagan arbetar med att finna svar på frågan. Google äger världen (kartorna) och Microsoft äger vår tid (kalendern). Vem tror inte att de kommer ruska om oss? Den som snabbast hittar lösningar som stöttar både företagens behov och resenärernas önskemål kommer stå som vinnare. Att vi kommer fortsätta resa tvivlar ingen av oss på, även om antalen alternativa möten ökar via t ex video.

Världens största branschLotten Fowler

Det är ett faktum att resandet, där affärsresandet står för en stor del av den totala kakan, är världens största bransch. Undersökningar visar att resandet i stort sett följer kurvan för BNP i ett land eller en region. Förutom att omsättningen för resor och reserelaterade tjänster är världens största, liksom antalet anställda på global basis, är det viktigt att tänka på det faktum att branschen anställer människor ur alla samhällsgrupper, med alla utbildningsnivåer. Bara i vårt land arbetar många nysvenskar på jobb som knyts till resande och turism. Resandet ger ringar på vattnet som i sin tur ger näring till hela samhället.

När resandet försvåras påverkar det direkt vår möjlighet att bedriva handel

Sveriges företag och myndigheter, som står för en stor del av det resande som görs varje år, måste ta höjd för de förändringar som sker. Klimatfrågan är viktig för oss alla och vilja finns att bidra, även om det nyligen presenterade förslaget om en svensk Flygskatt är omstritt. Som i alla frågor finns det för- och nackdelar med olika förslag och det gäller att hitta en väg som blir ”bäst för flest”. En annan viktig fråga är Protektionismen som blåser över världen. USA:s nya president Trump inledde med att skrota handelsavtalet som just förhandlats fram med länderna i Stillahavsområdet och även i Europa diskuteras frihandelns vara eller icke-vara. Mot bakgrund av de terroristattacker som genomförts i Europa under senare år, ligger ett förslag om visum till Europa på bordet som kan komma att påverka svenska företags möjlighet till handel.

Sverige är ett land vars ekonomi till stor del bygger på export. När resandet försvåras påverkar det direkt vår möjlighet att bedriva handel och på sikt alltså även vår ekonomi.

SBTA, tillsammans med systerföreningar i Europa och globalt, arbetar för att stötta företag och myndigheter verksamma i Sverige. Vi informerar politiker och andra beslutsfattare i reserelaterade frågor och vi arbetar tillsammans med hela reseindustrin för att hitta lösningar på de problem vi ställs inför.

Allt finns tillgängligt för den som letar

För att kunna agera på ett effektivt sätt i en snabbföränderlig värld måste vi förstå varför världen förändras. Och för att se vilka förändringar som kan komma att få störst effekt är det viktigt att förstå de drivkrafter som ligger bakom. Allt finns tillgängligt för den som letar; trendanalyser, forskningsrapporter, teknikutveckling, framtidsscenarios m.m.

Trendanalys bidrar till att göra den oförutsägbara framtiden förståelig och är mer än bara en lista med nya uppmärksammade fenomen, därför har vi bjudit in Kjell A Nordström för att prata Framtid!

Nu har vi pratat om en bransch i förändring, men självklart är det också nödvändigt att vi förändrar oss själva och vår inställning. Det finns ett japanskt ordspråk som säger: När du ändrar dig själv, ändras hela världen.

Fakta

SBTA – Swedish Business Travel Association, är en köparledd organisation vars mål är att stötta sina medlemmar i frågor som rör tjänsteresor- och möten. SBTA har i dagsläget runt 250 medlemsföretag inom både offentlig och privat sektor. Föreningens medlemmar består av både köpare och leverantörer.