Teknikutvecklingen idag går i en rasande fart och påverkar oss alla i allt vi gör. Den påverkar våra barn på fritids och skola, våra arbetsplatser, vårt sätt att ta till oss information och nyheter, vårt sätt att söka information men även ”mjukare” saker som bekräftelse och kärlek.

Vi känner alla till hur tekniken förändrat människors beteenden kring resandet. I kombination med att flyget blivit lättillgängligt och billigt, har tekniken gjort det möjligt för i stort sett alla att resa.

”Upplevs” är nyckelordetLotten

På många sätt har tekniken drivit positiva förändringar, men i vissa fall ställer den även till problem. Hur förklarar jag för ”mina resenärer” att vi som företag ställer krav på vilka hotell man ska bo på, när de på egen hand hittat något som upplevs billigare och bättre? ”Upplevs” är faktiskt nyckelordet här, eftersom det när man bokar i de valda kanalerna levereras ett mervärde till företaget utöver det förhandlade priset. Ett mervärde som resenären inte känner till eller ser, men som är av vikt för företaget i stort. Diskussionen kring de här mervärdena får vi ta en annan gång. I ärlighetens namn har den diskussionen förts sedan ”tidernas begynnelse”.

I och med teknikens intåg har betydelsen av kommunikation ökat rejält

I och med teknikens intåg har betydelsen av kommunikation ökat rejält. En Travel manager eller reseansvarig på företaget behöver kommunicera på ett helt annat sätt med resenärerna i dag; både för att överrösta mediebruset i stort och för att beskriva vad och varför det finns vissa regler att följa. Tidigare ifrågasattes en policy eller ett taget beslut kring tjänsteresandet i mycket mindre utsträckning än idag. Samtalen pågår överallt; i sociala medier, i företagets egna kanaler, privat och på jobbet osv. Den som är ansvarig behöver förstå detta och finnas där det är möjligt.

Paradoxalt nog har de senaste årens oroligheter i världen gjort det lite lättare att få gehör för gällande policys. De flesta medarbetare accepterar styrning när de vet att det görs för ens eget bästa. Jag skulle vilja påstå att väldigt få som reser till Islamabad på jobb kringgår policy genom att ta en taxi från gatan eller boka ett hotell på nätet. Tvärtom vittnar de storföretag som reser till oroliga delar av världen att resenärerna i hög utsträckning försäkrar sig om att de ”gör rätt”.

Rollen blir mer komplex

Som företag behöver jag faktiskt ha kontroll över var mina resenärer befinner sig – och ha möjlighet att kommunicera med dem om något sker. Det ingår i företagets arbetsgivaransvar.

Det ingår i företagets arbetsgivaransvar

Hur många av de som jobbar med företagets tjänsteresor är kommunikatörer då? Inte många, kanske inte någon! Hur många av de som jobbar med företagets tjänsteresor kan riskanalys och säkerhetsfrågor? Inte många, kanske inte någon? Hur många kan processer kring kvittohantering, traktamenten och reseräkningar? Något fler, men inte alla. Rollen blir mer och mer komplex, mer och mer strategisk och American Express GBT:s vd Anders Bohlins beskrivning av Travel managern som ”en dirigent” är målande (se artikeln om rundabordssamtalet).

Förändringar runt hörnet

Under rundabordssamtalet framkom att de flesta deltagarna tror att ”de stora förändringarna” som vi pratat om och väntat på så länge är precis runt hörnet. Vi har längtat, bävat och stretat emot – lite beroende på var vi befinner oss. Att förändringarna kommer tvekar ingen på. Frågan är vart de leder oss!

Vi rustar oss för framtiden, förbereder oss i den mån det går och gläder oss till att möta framtiden. Bring it on!