Varje dag flyger över 100 000 människor till eller från en svensk flygplats – på möten och jobb, studier, semester eller till familj och vänner.  Svensk flygtillgänglighet utgör på många sätt en förutsättning för jobb, välstånd, möten och ett levande Sverige.

Leder till ökat klimatutsläpp

På regeringens initiativ finns nu ett förslag till en svensk flygskatt. Syftet är att minska flygets klimatpåverkan. Men klimatnyttan uteblir! Beräkningar visar att en flygskatt skulle minska de svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp. Förslaget konstaterar också att flygskatten kan leda till ökat bilresande, och rentav ökade klimatutsläpp! Tvärtemot syftet med skatten.

De negativa effekterna med en flygskatt är desto fler och allvarliga

De negativa effekterna med en flygskatt är desto fler och allvarliga. Det blir sämre tillgänglighet på många orter, då dyrare resor ger färre resenärer, det leder till färre flyglinjer och svårt för flygplatser att locka flygbolag att starta nya linjer.  Vi kommer generellt att se minskade satsningar på Sverige som flygmarknad och dyrare biljettpriser till följd av minskad konkurrens. Förslaget går tvärtemot regeringens ambition om god tillgänglighet och att etablera fler direktlinjer från Sverige. Med en flygskatt så kommer ett flygplan med daglig avgång ARN-New York att få en ökad skattebörda på 36 miljoner kronor per år. Vilken affärsman placerar den linjen på Arlanda när Kastrup har 0 kr i flygskatt? Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land där avstånd redan är en konkurrensnackdel, med regeringens politik och höga skatter på avstånd blir det svårare för företagen.

Delge din ståndpunkt

2008 infördes flygskatt i Nederländerna, men avskaffades ett år senare efter att Amsterdams flygplats förlorat 1,4 miljoner passagerare och landets BNP minskat med 11 miljarder kronor. Liknande effekter fick Irland och Danmark att avskaffa sina flygskatter kort efter införandet. För de svenska regionala flygplatserna, som redan kämpar för sin överlevnad, finns en överhängande risk att flera måste stänga om en flygskatt införs.

Flyget ser klimatutmaningen, och jobbar hårt för att möta den

Flyget ser klimatutmaningen, och jobbar hårt för att möta den. Precis som hela transportsystemet behöver flyget på sikt ställa om och bli fossilfritt – men en flygskatt bidrar inte till den utvecklingen. Tvärtom.

Utredningens förslag är ute på remiss till den 1a mars. Alla som vill har nu möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Om du också säger nej till flygskatt, men ja till ett hållbart flyg och satsningar på biobränslen, är remissförfarandet ett viktigt tillfälle att delge regeringen din ståndpunkt.