Det har gått ganska exakt ett år sedan de första avgångarna med MTR Express rullade ut från Stockholms centralstation med destination Göteborg. Sedan dess har såväl kundnöjdhet och punktlighet som varumärkeskännedom legat på höga nivåer. 

För vd Johan Söör började resan redan 2012, då han i jobbet som affärsutvecklingschef på Hong Kong-ägda MTR fick ta tag i det projekt som senare skulle knoppas av i eget bolag. Innan dess kom han från konsultbolaget McKinsey där han under sina sju år ofta jobbade nära flygbranschen. Där lärde han sig mycket av det han i dag implementerar i tågverksamheten.

Man har gjort saker på ett visst sätt väldigt länge

Som Johan Söör ser det handlar det inte bara om att utmana det gamla statliga monopolet, utan om att förändra hela spelplanen.

− Man har gjort saker på ett visst sätt väldigt länge. Vi vill utmana det och vara en motor framåt för hela tågbranschen.

Ungefär 20 procent av det rödsvarta tågets passagerare räknas i dag som affärsresenärer, men andelen är på väg upp.

− För affärsresenärerna är punktlighet förstås extremt viktigt, men jag tycker även att de som bokar affärsresor blir allt mer kostnadsmedvetna. Miljöargumentet är en tredje faktor som spelar in. Vi vill vara det miljövänliga alternativet.

Ljusnande framtid

Höghastighetsbanan i Sverige börjar bli alltmer realistisk, och Sverigeförhandlingen har nyligen sjösatts för att diskutera hur finansiering och dragning ska se ut i praktiken. Johan Söör ser med spänning hur tågets status lyfts allt mer.

− Vi är delaktiga i alla framtidsforum liksom diskussionerna kring höghastighetsbanan. Vi kan även vara aktiva i utvecklingen genom finansiering. Vårt moderbolag bygger liknande projekt i Hong Kong och Australien, så det är inget nytt för oss.

Det finns mycket man kan göra för att förbättra dagens järnvägssituation

Däremot menar han att man inte ska gå händelserna i förväg och därmed tappa fokus på den närliggande framtiden. Infrastrukturen är som bekant hårt ansatt.

− Det finns mycket man kan göra för att förbättra dagens järnvägssituation. Det kan bland annat innebära en finjustering av befintliga spår – sträckan mellan Göteborg och Alingsås är till exempel en riktig flaskhals som borde bli fyrspårig. Vi kan generellt bygga flera förbigångsspår så att snabbare tåg kan köra om. Dessutom kan signalsystemet justeras för en bra tidsbesparing.

Är signalsystemet förlegat?

− På vissa raksträckor får tåg som normalt klarar 200 km/h bara köra i 175 km/h eftersom signalsystemet bara är anpassat för X2000. Det kan man ganska enkelt koda om, så det är en rent digital åtgärd som vi har föreslagit för Trafikverket.

Hur ser du på tågets utveckling generellt?

− Hela branschen går en positiv framtid till mötes, och vi ser höghastighetsprojekt även i Spanien, Frankrike och Italien. EU pratar om att öppna upp järnvägen för fri konkurrens till 2019. Sverige, Tjeckien och Italien har redan en liberaliserad marknad med bolag som utmanar det statliga monopolet och man kan se att det kommer in moderna tåg och lägre priser, vilket sätter press på de etablerade aktörerna. I slutändan gynnar det konsumenterna och jag tror att de positiva effekterna kommer hela EU till godo.

Kräver lika villkor

Johan Söör tror att många internationella aktörer kommer hålla ögonen på Sverige framöver för att se hur marknaden utvecklas samt hur höghastighetsbanan artar sig. Men han är inte orolig för ökande konkurrens.

Vi vill växa med nya tåg och fler linjer

− Tvärtom, jag ser väldigt positiva effekter av det. Men vi måste också se till att det blir konkurrens på lika villkor. SJ har haft monopol på järnvägen i 150 år, och mycket är fortfarande anpassat efter det. På SJ.se har man till exempel stängt möjligheten för oss att sälja biljetter, vilket försvårar vårt arbete eftersom alla andra tågbolag får säljas där.

Finns det någon sajt som jämför tågresor och priser mellan olika aktörer?

− Det finns Resrobot.se, som är ett gemensamt projekt mellan alla kollektivtrafikaktörer i Sverige. Där kan du boka och betala din resa över hela landet – en riktigt bra tjänst som få känner till. I framtiden kommer det förstås bli precis som med flyget, att man jämför tåg på samma sätt. Jag vet att det finns en del tjänster på väg som jag hoppas på.

Ni har bara kört Stockholm-Göteborg hittills. Vad är nästa steg?

− Vi vill växa med nya tåg och fler linjer. Jag kan inte säga mer i dagsläget än att det finns fem-sex linjer mellan de största städerna i Sverige som är intressanta för oss.