Möte, fika, möte, lunch, möte, fika, möte och middag. Eventuell övernattning och sedan samma procedur nästa dag. Mötet är inte sällan en föreläsning med en som pratar vid en skärm och de andra som lyssnar. Känns upplägget igen? Det är i stort sett så vi lärt känna hur konferenser ska fungera. Nu börjar dock något förändras.

 

Vill bli engagerade

 

– Vi har varken tid, lust eller råd att åka iväg på möten som inte innebär mer än i stort sett informationsdelgivning. De senaste rönen kan vi själva läsa oss till, så många gånger är publiken minst lika upplyst som de på scenen. Deltagarna vill lära sig något nytt – vi vill bli engagerade, säger Carola Skoog, ordförande i MPI Sweden.

Det i kombination med ett stort utbud har gjort att tydliga syften och mål därför har blivit allt viktigare hygienfaktorer för konferenser.

Nästan lite som en underhållningsshow.

– Som deltagare prioriterar vi tidseffektiva möten som ger plats för relationsskapande och där innehållet också engagerar. Välregisserade manus och överraskningsmoment, nästan lite som en underhållningsshow, är element som skapar energi och håller intresset uppe. Att tekniken är modern, och fungerar, är en självklarhet, fortsätter hon.

 

Konferenslokal
Konferenser behöver inte enbart vara stela och långdragna möten. Foto: Unsplash


 

Hemma bäst, även borta

 

Att få folk att träffas och nätverka hamnar allt oftare i fokus, vilket ställer större krav på lokalerna – möbleringen ska underlätta för samtal, det ska finnas ytor som ger möjlighet att cirkulera och knyta kontakter med fler. De stelt möblerade med konferenssittningarna och en får ge vika för betydligt mer mysiga och hembonade mötesrum.

– I en mer uppsluppen och avslappnad miljö kan människor umgås och verkligen interagera med andra mötesdeltagare och kollegor. Genom att ersätta kala bord och stolar med soffor, växter och mycket textiler skapas en hemma-hos-känsla som också öppnar upp för samtal, avslutar Carola Skoog.