Den viktigaste frågan för företagen i den senaste undersökningen var att få kontroll över företagets samlade affärsresekostnader.

Många företag har lyckats minska affärsresandets direkta kostnader genom olika åtgärder och börjar nu se över de indirekta kostnaderna för att få en så låg total resekostnad som möjligt.  

En trend som tydliggörs i undersökningen är att fler företag anser det vara allt viktigare att skapa ett hälsosamt resande för affärsresenärerna. Även om det förstås är angeläget att minimera affärsresenärernas totala kostnader, får det inte ske till priset av att medarbetare som är frekventa resenärer får ökad stress eller i värsta fall säger upp sig eftersom affärsresorna går ut över deras välbefinnande för mycket.

Hitta rätt balansAnna-Carin Krantz

Attityden till att ha ett resande arbete har förändrats på senare år, bland annat på grund av att den yngre generationen generellt inte tycker det är lika attraktivt att resa mycket i jobbet som äldre generationer.

– Det innebär att den billigaste flygbiljetten inte alltid är den optimala om man väger in de indirekta kostnaderna också med tid och välbefinnande. Resestrategin bör förutom de årliga kostnadsbudgeterna även inkludera det långsiktiga perspektivet där hälsotal och personalomsättning hos de frekventa resenärerna kan vara intressanta nyckeltal att arbeta med, säger Anna-Carin Krantz, ansvarig för Corporate IT-lösningar på Amadeus.

Det innebär att den billigaste flygbiljetten inte alltid är den optimala

Ytterligare en fråga som företagen i undersökningen prioriterar är säkerhet. Antalet internationella riskområden har blivit fler och framför allt flyttat till nya länder vilket är områden dit vi har mycket affärsresande idag. Det gör att fler företag etablerar en säkerhetsrutin med tillhörande IT-stöd för att snabbt kunna agera om exempelvis ett terrorattentat eller en naturkatastrof skulle inträffa där företagets resenärer befinner sig.

Kvalitet framför kvantitet

Det lönar sig ofta att ha en regelbunden dialog med företagets mest frekventa affärsresenärer. Be dem nämna vilka faktorer de prioriterar för att affärsresandet ska uppfattas som smidigt och effektivt.

Utmana resandet och fokusera på kvalitet framför kvantitet

– Frekventa affärsresenärer har ofta många relevanta förslag på hur deras resor kan effektiviseras och få ett bättre flöde, så mitt tips är att inkludera dem när ni skapar er resepolicy. Företagets IT-funktion har en viktig roll för att stödja de frekventa resenärerna med mobila IT-lösningar för åtkomst av sitt CRM-system, ERP-system och andra viktiga funktioner för att kunna arbeta lika effektivt oavsett var de befinner dig, säger Anna-Carin Krantz.

Hon uppmanar även företag att utmana resandet och fokusera på kvalitet framför kvantitet avseende resandet och att utvärdera vilka resor som är nödvändiga och vilka möten som kan genomföras som web eller videokonferens istället.