Få vet om att de kan köpa fossilfritt bränsle för sin flygresa och därmed bidra till att öka ­efterfrågan samt skapa förutsättningar för en inhemsk produktion.

 

Bidra till minskade utsläpp

På ungefär samma sätt som när vi köper grön el till våra bostäder kan både privatpersoner och företag betala för fossilfritt bränsle när vi flyger och därmed bidra till att minska utsläppen från flygresan.

"Det går verkligen att göra skillnad redan här och nu."

– Så det går verkligen att göra skillnad redan här och nu. För ­företag kan det vara ett bra sätt att uppfylla sina hållbarhetsmål ­samtidigt som de anställda kan resa på effektivast möjliga sätt, konstaterar Henrik Littorin, ­tillförordnad ­generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Bland annat via webbplatsen ­flygreenfund.se kan företag betala mellanskillnaden mellan vanligt bränsle och fossilfritt bränsle. Då garanteras att fossilfritt bränsle används inom flyget motsvarande den bränslemängd som gått åt till den flygresa man köpt.

– Dessvärre är kunskapen om ­detta låg och det är inte så många som nyttjar möjligheten. Ökad ­efterfrågan på ­fossilfritt bränsle för ­flyget skulle öka intresset för lokal ­produktion av detta.

 

Ökad kunskap behövs

Nu köps fossilfritt bränsle till svenska flyget från bland ­annat USA. Att producera fossilfritt ­bränsle för flyg är än så länge ­dyrare än att ­producera fossilt bränsle, vilket ­bidrar till att begränsa efterfrågan. Det blir lite av moment 22.

Om bara fler företag kände till och nyttjade tjänsten att betala lite extra för fossilfritt flygbränsle så skulle en större ­efterfrågan göra att produktionen ökade och priserna på bränslet skulle sjunka.

"Vi skulle gärna se att fler företag nyttjade möjligheten"

– Så vi skulle gärna se att fler företag nyttjade möjligheten till alla sina affärsresor och på det viset ­bidrog till att trigga igång ­marknaden för fossilfritt flygbränsle. Med all vår tillgång till skogsråvaror har ­Sverige mycket gynnsamma förutsättningar.

– Med en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle i Sverige skulle vi kunna leda vägen mot ett fossilfritt flyg. Målet är 100 procent fossilfritt bränsle i flygen ­framöver, avslutar Henrik Littorin.