Sedan årtionden används Global Distribution System (GDS) som gemensamt sök- och bokningsverktyg i resebranschen, ett verktyg som ger en överblick över tillgängliga priser. Under åren har det dock vuxit fram ett missnöje med GDS som man anser är alltför begränsande, exempelvis kan man inte via GDS få tillgång till flygbolagens olika tilläggstjänster vid bokningen.

För att komma runt de problemen tog IATA redan under 2013 initiativet till utvecklingen av en ny standard, New Distribution Capabilities. NDC möjliggör för tredje part att få direkt tillgång till flygbolagets erbjudanden och ta fram kundprissättning och produktutbud baserat på dem. Flygbolagen kallar det "Individualiserade erbjudanden".

Det är en långsam acceptansprocess.

– Men det är en långsam acceptansprocess vilket jag tror huvudsakligen beror på att IATA utvecklade NDC utan att engagera GDS, och även om man nu bjudit in GDS i utvecklingsprocessen så är det idag fortfarande ett haltande system, konstaterar Gehan Colliander, Europaordförande i Global Business Travel Association (GBTA).

De flygbolag som ansluter sig till NDC tolkar den på olika sätt

Dessutom har det visat sig att de flygbolag som ansluter sig till NDC tolkar den på olika sätt. Vissa nöjer sig med basnivån i standarden medan andra inte tycker att det räcker utan bygger på med andra delar.

 

Industrin har nått en viktig milstolpe

 

Men enligt Gehan Colliander är diskussionen inom resebranschen idag inte om NDC genomförs fullt ut eller inte. De är alla eniga om att industrin har nått en viktig milstolpe, flygbolagen måste också få möjligheter att utveckla avancerade detaljhandelslösningar. Den stora frågan är istället om flygbolagen kommer välja att fortsätta att arbeta under ett gemensamt paraply inom GDS och inte undanhålla vad man kallar ”full content”, offra pristransparens, begränsa jämförelser och påverka personuppgiftsskydd, eller om de väljer att ta en annan väg.

– En utveckling bort från GDS vore mycket olycklig tycker vi från affärsresenärernas sida, konstaterar Gehan Colliander.

Det hon och många andra nu hoppas på är att flygbolagen kan inleda ett konstruktivt samarbete med resebyråerna och GDS för att nå fram till ett system som möter behoven i hela resebranschens värdekedja, ett som blir både mer flexibelt än idag och samtidigt fortsatt sammanhållet i en enhet samt fullt transparent.