När teammedlemmarna pratar öppet med varandra och även vågar ge feedback eller ventilera saker som kan vara känsliga så uppnår man ofta en förtroendefull och god stämning i teamet.

Att våga prata med varandra är grunden till alla framgångsrika team.

– Det är absolut inte nödvändigt att åka iväg på kostsamma aktiviteter för att uppnå en bra teambyggande effekt. Att våga prata med varandra är grunden till alla framgångsrika team. Det handlar om att teammedlemmarna ska känna sig tillräckligt trygga för att våga dela med sig av sina åsikter och tankar och att de visar omtanke om varandra i vardagen, säger Elizabeth Kuylenstierna, som är föreläsare och bland annat specialiserad på teambuilding.

Feedback för att stärka team

En övning som kan bidra till att stärka teamet är att alla teammedlemmar ger varandra feedback som både inkluderar vad de uppskattar och vad de inte uppskattar med varandra. När man lyckats skapa en öppen och tillåtande atmosfär där varje individ känner sig accepterad och trygg kan teamet verkligen öka sin gemensamma effektivitet.

– Visst kan teambyggande aktiviteter stärka teamet, men det är den dagliga dialogen som lägger grunden för starka och sammanvetsade team, säger Elizabeth Kuylenstierna.