Många drar paralleller till betydligt större World Economic Forum i Davos men här ligger fokus på företag, företagande och kontakter.

Här möts människor med olika kompetenser, agendor och inriktningar under informella former

Vad är det då som får ett stort antal företagare, politiker, ekonomer och andra att ta resan hela vägen upp till snön i Åre? Ett svar är givetvis listan över föreläsare och deltagare som är imponerande. Som exempel var Julie Hanna, president Obamas ambassadör för entreprenörskap, gäst här i fjol. Men det som framhålls som den kanske viktigaste anledningen av både deltagare och arrangörer är de kontakter som knyts på plats.

Här möts människor med olika kompetenser, agendor och inriktningar under informella former. Det är denna dynamik som leder till utvecklade kontakter, starka relationer och nya affärsmöjligheter enligt många av dem som varit med under flera år.

Informella möten

Just det att skapa ett aktivt forum för utvecklade kontakter mellan personer är vad arrangörerna framhåller som ledstjärna i planeringen och utvecklingen av dagarna i Åre. Att locka rätt mix av människor och att det finns naturliga möjligheter till informella och spontana möten. Främst handlar det om aktörer inom företagsvärlden med allt från ledande personer från storföretagen till nyföretagare med kreativa idéer och ett behov av att skapa relationer för sina utvecklingsplaner.

Åre är faktiskt en av våra mest företagstäta kommuner räknat per invånare

Men här finns även politiker, nationalekonomer, opinionsbildare och beslutsfattare som förstår betydelsen av ett starkt företagsklimat och kan bidra med kunskaper och sin syn på hur vi når dit.

En given fråga är varför just Åre väljs som ort för ett så stort företagsarrangemang och det finns givetvis flera svar. Ett är att Åre faktiskt är en av våra mest företagstäta kommuner räknat per invånare. Ett annat är naturligtvis skidåkningen och miljön som utgör viktiga delar i grundtanken bakom dessa dagar av kreativitet, möten, affärer, kunskapsutbyte men också aktiviteter i och runt Åre.

Deltagarna formar agendan

Anna Magnusson är för fjärde året projektledare för allt som måste fungera under tre intensiva dagar på designhotellet Copperhill där de flesta bor och där seminarier, middagar och annat arrangeras. Det går inte att ta miste på det engagemang som driver henne samtidigt som hon framstår som enormt lugn med tanke på allt som ska på plats innan de första gästerna anländer.

– Vi jobbar med allt från utformningen av de stora delarna som föreläsningar och seminarier ner till de små detaljerna som gör skillnaden. Det som är mest spännande är vad som händer när kreativa och öppna människor får tillfälle att träffas i den miljö vi erbjuder. Man kan säga att det är de själva som formar agendan och vi tillhandahåller redskapen, säger Anna.

Det vi tittar på nu är hur vi kan utvecklas och bli ännu bättre

Hon berättar också om den snabba utveckling som varit och hur nästa steg tas för att utvecklas till ett ännu starkare forum. Hur detaljer förbättras och hur programpunkter läggs till och plockas bort. Allt i en balansgång som handlar om att blanda struktur och innehåll med spontanitet och öppenhet.

Idag har vi en naturlig gräns i antal deltagare och förra året var vi tyvärr tvungna att tacka nej till flera som inte fick plats. Samtidigt vill vi inte växa för mycket. Blir vi större finns risk att det spontana, personliga och dynamiska försvinner. Så det vi tittar på nu är hur vi kan utvecklas och bli ännu bättre. En viktig del är att förädla nya och befintliga samarbeten, där vi bland annat tittar på intressanta aktiviteter inför alpina VM i åre 2019, avslutar Anna.