Företagsverksamhet

Experterna om SS-EN 1090-1

KvalitetssäkringHär ger experterna sina bästa råd kring de vanligaste bristerna i efterlevnaden av EN 1091-1 och 1090-2 samt hur man kan komma tillrätta med bristerna som finns.

Experterna om SS-EN 1090-1

Konstruktionsmässigt kan allt skapas genom 3D-printing i metall

Företagsoptimering3D-printing med metall som material har varit möjligt i 10-15 år. Trots det har det i Sverige varit ganska tyst om dess möjligheter.        

Konstruktionsmässigt kan allt skapas genom 3D-printing i metall

Hur viktigt är det att miljöcertifiera byggnader?

KvalitetssäkringInom alla projekt finns det en rad saker som i slutändan inte blir korrekt utförda. Enligt Boverkets analys uppfyller närmare hälften av alla nybyggnationer inte deras byggregler. Vilken betydelse skulle miljöcertifiering kunna ha på detta problem?

Hur viktigt är det att miljöcertifiera byggnader?

Ledningssystem för verkligheten

KvalitetssäkringMånga certifieringsprocesser kräver ingående ledningssystem som ofta bara blir en skrivbordsprodukt utan reell användning i verksamheten. Moderna & mobila webbverktyg kan avhjälpa det.

Ledningssystem för verkligheten

Vikten av ledningsstöd för riskhantering och säkerhet

KvalitetssäkringI större byggprojekt som Citybanan, där många entreprenörer utför jobb samtidigt inom ett begränsat område, är en kvalificerad ledning inom byggarbetsmiljösamordning avgörande.

Vikten av ledningsstöd för riskhantering och säkerhet

Trafikverket styr upp 1 400 projekt

KvalitetssäkringTrafikverkets investeringsverksamhet har gjort en total genomarbetning av sin projekthantering de senaste två åren. Nu arbetar de i samma sys­tem efter samma modeller och rutiner. Resultaten har redan visat sig vara mycket positiva.

Trafikverket styr upp 1 400 projekt