Företagsverksamhet

En utmaning eller affärsmöjlighet?

BeslutsstödDe nya reglerna ersätter personuppgiftslagen (PUL) och syftar till att ge ett starkt enhetligt skydd för enskildas personuppgifter, men också garantera en fri rörlighet för personuppgifter inom unionen.

En utmaning eller affärsmöjlighet?

Informera mer och spara mindre

BeslutsstödInventering av hur personuppgifter hanteras, riskbedömning och öppenhet sammanfattar några av de viktigaste förberedelserna inför den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft i maj 2018.

Informera mer och spara mindre

Digitala betalningar är ett segertåg

FöretagsoptimeringI juni stängde handeln dörren för Sveriges största, och förmodligen sista, byte av sedlar och mynt. Vi kan konstatera att värdet på alla sedlar bara är hälften jämfört med för fem år sedan.

Digitala betalningar är ett segertåg

Risker och kostnader för alla företag

RiskhanteringAlla företag måste se över sina informations- och datalagringsrutiner, och det kan bli mycket kostsamt. GPDR är bara halvfärdigt. Vi har en mycket lång lista av problem vi måste lösa.

Risker och kostnader för alla företag

GDPR och PSD2 spås förändra betalmarknaden

FöretagsoptimeringGDPR och PSD2 träder i kraft 2018 och innebär nya förutsättningar för finansiella tjänster och e-handel.

GDPR och PSD2 spås förändra betalmarknaden

Framtidens betallösningar kittlar fantasin

FöretagsoptimeringFramtida digitala betallösningar där vi bara kan gå in i affären och plocka på oss det vi vill ha och gå ut igen, utan kassaköer, är spännande visioner.

Framtidens betallösningar kittlar fantasin