Företagsverksamhet

Hur bygger vi ett jämlikare och mer produktivt företagsklimat? 

Karriär & kompetens”Företag som lever och andas jämställdhet förstår hur ämnet kopplas till hållbarhet och ger effekter i att skapa ett dynamiskt och progressivt företagsklimat. Man tar tillvara på alla aspekter av kompetensen vilket driver innovation. Jämställdhet blir en tillväxtfaktor som ger konkurrenskraft på global nivå.” Maria Oldin MD, EDGE Strategy

Hur bygger vi ett jämlikare och mer produktivt företagsklimat? 

Drivande medarbetare, med högt engagemang och som vill utvecklas, passar in här

Karriär & kompetensFastighetsbranschen är en av få branscher där antalet kvinnor i ledarpositioner är fler eller lika många som män. På HEBA Fastighets AB är tre av fem i ledningsgruppen kvinnor. Vi pratade med Helena Elfstadius och Marija Nikolic på HEBA om karriär, utmaningar, driv och vikten av att ha en bra chef. 

Drivande medarbetare, med högt engagemang och som vill utvecklas, passar in här

M&A-försäkring - skräddarskydd försäkringslösning vid ägarskifte

Ekonomi & juridikFör att hantera okända garantibrott vid företagsförvärv finns en relativt ny försäkringslösning på marknaden: M&A -försäkringen. Idag tecknas försäkringen främst av riskkapital- och fastighetsfonder men den är även en mycket god lösning i transaktioner med andra typer av säljare/köpare.  

M&A-försäkring - skräddarskydd försäkringslösning vid ägarskifte

Ledare: IT-sourcing i det 21:a århundradet

SourcingFör drygt 10 år sedan skrev The Butler Group en insiktsfull rapport om ”Technology management and strategy” som hade rubriken “Measuring IT Cost and Value-Maximising the effectiveness of IT investment”.

Ledare: IT-sourcing i det 21:a århundradet

Arbeta med rätt leverantörer - enklare, snabbare och bättre

SourcingAtt möta kunder och konsumenters krav på spårbarhet och transparens i leverantörskedjan är affärskritiskt för många företag. Företag som har bra koll på sina leverantörers arbetssätt - inklusive sociala, och miljömässig påverkan - är inte bara mer konkurrenskraftiga utan skyddar också sitt varumärke.

Arbeta med rätt leverantörer - enklare, snabbare och bättre

Att outsourca faktureringen är att få större kontroll

SourcingEn sourcingpartner för företagets fakturering är kostnadseffektivt och kvalitetshöjande, vilket även kunderna tjänar på. 

Att outsourca faktureringen är att få större kontroll