Företagsverksamhet

Mycket är öppet för tolkning i GDPR

RiskhanteringFöretagen måste se över var de står idag och hur mycket som ska göras för att anpassa till GDPR över tid.

Mycket är öppet för tolkning i GDPR

Riskvärdering behövs i samtliga verksamheter

RiskhanteringAlla verksamheter behöver en beredskapsplan som inkluderar riskhantering, inte bara de bolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Riskvärdering behövs i samtliga verksamheter

Fler och nya hot kräver proaktivitet och ansvar

RiskhanteringSamhällsaktörer inklusive både företag och myndigheter behöver ta ansvar för att bemöta dessa proaktivt, säger Daniel Söderberg, VD på Eyeonid som utvecklar tjänster för IT-säkerhet. Eyeonid adresserar ett växande problem, id-kapning, och lyfter blicken från traditionella säkerhetslösningar till att proaktivt skapa förutsättningar för att kunna agera på hot innan de öppnat upp för ytterligare brott.  

Fler och nya hot kräver proaktivitet och ansvar

Säkra likviditeten med kreditförsäkring

RiskhanteringFör många företag, speciellt mindre verksamheter kan en kunds oförmåga att betala fakturor, till exempel på grund av en konkurs, slå hårt mot verksamheten och likviditeten. En kreditförsäkring är då en trygg garanti.

Säkra likviditeten med kreditförsäkring

Tryggare Sverige

RiskhanteringI Sverige ligger fokus i samhällsdebatten idag på begreppen trygghet och säkerhet. Och, för att öka tryggheten är det viktigast att jobba för att höja säkerheten i samhället.

Tryggare Sverige

Kombinera affärsnytta och säkerhet

RiskhanteringI digitaliseringens fotspår blir säkerhetsarbetet allt viktigare. Om det inkluderas tidigt i affärsutvecklingen kan det bli en möjliggörare för ny teknik istället för ett besvärligt måste.

Kombinera affärsnytta och säkerhet