Företagsverksamhet

Plötsligt så händer det…

FöretagsoptimeringFBN Swedens vision är att bidra till att underlätta generationsskifte i våra medlemsföretag. Vi brukar säga att generationsskifte inte är ett helvetesgap som man ska ta sig över vart 25 år.

Plötsligt så händer det…

Interimschef - flexibelt och effektivt

FöretagsoptimeringDet finns olika skäl till varför en organisation ibland vill ta in en interimschef, det kan vara att fylla ett akut behov eller då man vill genomföra förändringsprocesser.

Interimschef - flexibelt och effektivt

Ledare: Vad gör en risk manager?

RiskhanteringIbland, kanske inte ofta nog, får jag anledning att fundera över vem jag är och vad jag gör. Kanske också varför jag gör det jag gör och hur det jag gör uppfattas.

Ledare: Vad gör en risk manager?

Krönika: Ständig förändring - på gott och ont

RiskhanteringSwerma är verkligen ingen politisk organisation och undertecknad är ingen politisk kommentator men en morgon som denna (9 november 2016) är det svårt att inte reflektera över vad som inträffat på andra sidan Atlanten.

Krönika: Ständig förändring - på gott och ont

Tummen ner åt finansskatt

RiskhanteringRegeringens utredning om en skatt på finanssektorn presenterades nyligen. Där föreslås en extra arbetsgivaravgift på 15 procent på de anställdas lönesumma. Det finns anledning att känna stor oro.

Tummen ner åt finansskatt

Interim management - en väg till framgång

FöretagsoptimeringNär man anlitar en interimschef i en organisation gäller det att veta vad man vill uppnå och att personen är lämplig för uppdraget.  

Interim management - en väg till framgång