Företagsverksamhet

Ledare: Genomtänkt projektledning och uppföljning behövs i byggprojekt

KvalitetssäkringByggprojekt, i synnerhet för infrastruktur, kan vinna på att man har ett ledningssystem och en projektorganisation som fungerar på ett strukturerat sätt. Aspekterna kommunikation, uppföljning, arbetsmiljö och systematik är särskilt viktiga.

Ledare: Genomtänkt projektledning och uppföljning behövs i byggprojekt

Låt inte ditt ledningssystem gå till spillo

KvalitetssäkringNuförtiden är det många som förstår nyttan med att ha ett ledningssystem inom sin organisation, men trots vetskapen kan det ändå uppstå problem.

Låt inte ditt ledningssystem gå till spillo

Utbildning för Robust Fiber

KvalitetssäkringFör att nå kvalitetsnivån Robust fiber i hela Sverige krävs kvalificerade utbildningar av de som ska arbeta i fibernätverken.

Utbildning för Robust Fiber

Ledningssystem skapar trygghet att växa snabbt

KvalitetssäkringAtt tredubbla sina anställda på 1,5 år utan att drabbas av växtproblem är en prestation. InfraGeoTech lyckades genom att tidigt skapa ordning och reda i sina processer och rutiner.

Ledningssystem skapar trygghet att växa snabbt

Två experter om miljöcertifiering

KvalitetssäkringPia öhrling vd på Piacon och Torbjörn Larson, Avdelningschef för Miljö Syd, Cowi ger sina experttips kring miljöcertifieringar.

Två experter om miljöcertifiering

Ledare: Från Dataflöde till Kassaflöde

BeslutsstödDe företag som vill överleva och frodas i en digital ekonomi måste bemästra en rad områden för att skapa kassaflöde från sitt dataflöde.  För företag som kommer från en mer traditionell fysisk affärsmodell är det ofta helt diffust vad det är man nu skall göra som man inte gjort tidigare.

Ledare: Från Dataflöde till Kassaflöde